Sökning: "Besöksnäringen"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Besöksnäringen.

 1. 1. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera hållbarhet inom turism : Hur kommunicerar aktörer inom besöksnäringen hållbarhet i digitala kanaler? Om det inte syns, hur vet vi att det finns?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Titti Seehathao; Helena Levin Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable tourism; digital channel; marketing; communication; tourism; hospitality; Hållbar turism; digitala kanaler; marknadsföring; kommunikation; turism; besöksnäring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur aktörer inom besöksnäringen i Värmland arbetar med att kommunicera hållbarhet i digitala kanaler. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med socialkonstruktivism och diskursanalys som vetenskaplig inriktning samt ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER

 4. 4. En näring i kris? : -en studie om besöksnäringens motståndskraft mot pågående Corona-pandemi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Resilience; the tourism system; pandemic; tourism industry; mobility.; Motståndskraft; turismsystemet; pandemi; besöksnäringen; mobilitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skönja vilken motståndskraft aktörer inom besöksnäringen i Karlstad, har mot pågående Corona-pandemi. De deltagande aktörerna arbetar inom sektorerna hotell-restaurang, event, transport samt offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Hur får man Östersundspulsen att slå? : Fallstudie: Östersund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Sjöberg; Lina Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Destinationsvarumärke; Destination branding; Varumärkesutveckling; Besöksnäring; Rebranding; Varumärkesförlängning; Östersundspulsen; Östersundshjärtat;

  Sammanfattning : Destinationer attraherar konsumenter och besökare på olika sätt. En strategi för att skapa unicitet och stå ut i mängden av destinationer en resenär har att välja mellan är att skapa ett destinationsvarumärke. Detta varumärke hjälper destinationen i dess arbete att skapa en relation till tidigare och nya besökare. LÄS MER