Sökning: "Besart Bajrami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Besart Bajrami.

  1. 1. Det normativa ledarskapsidealet : Ett hinder för nya ledare?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Besart Bajrami; Alexander Persson; [2014]
    Nyckelord :Ledarskap; leadership; transformal leadership; transactional leadership; post-heroic leadership; normative leadership; ideal leadership; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; postheroiskt ledarskap; normativt ledarskap; ideal ledarskapet;

    Sammanfattning : Den här studien behandlar ämnet ledarskap. Teorier konkluderar att det normativa ledarskapsidealet baseras på det transformativa ledarskapet. LÄS MER