Sökning: "Besiktning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Besiktning.

 1. 1. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 2. 2. BIM 360 Field : Ett verktyg att tidseffektivisera besiktning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Fagersson; Viktoria Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :BIM; Besiktning; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Byggprocessen är lång från idé till färdig produkt och arbetsmetoder skiljer sig från olika företag. Denna studie handlar om hur besiktningsskedet kan effektiviseras med programvaran BIM 360 Field. LÄS MER

 3. 3. Besiktningen – Samma trovärdighet när en säljare beställer den som när en köpare gör det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Gyllenberg; Johan Bergengren; Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida man kan likställa en överlåtelsebesiktning beställd av en säljare med en överlåtelsebesiktning beställd av en köpare. Syftet med studien är att genom de olika rättskällorna diskutera problematiken i frågan om en köpare kan ha samma tillit till en överlåtelsebesiktning som är beställd av säljaren som om köparen själv beställt den. LÄS MER

 4. 4. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 5. 5. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER