Sökning: "Besiktningsanmärkning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Besiktningsanmärkning.

 1. 1. Förbättrat underhåll av fasta korsningar i spårväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Johan Laitila; [2019]
  Nyckelord :Crossing; Maintenance plan; Switches and crossings; Predetermined maintenance; Strategic maintenance planning; Korsning; Underhållsplan; Spårväxel; Förutbestämt underhåll; Strategisk underhållsplanering;

  Sammanfattning : Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. LÄS MER

 2. 2. En studie för en förbättrad besiktningsprocess inom bostadsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Bliander; Viktor Nyström; [2017]
  Nyckelord :Besiktning; Besiktningsanmärkning; Entreprenadjuridik; AB 04; ABT 06; Arbetsmiljö; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin genomförs besiktningar för att säkerställa att en entreprenad har levereratden beställda slutprodukten enligt de krav som beställaren angivit angående kvalitet ochfunktion. För att säkerhetsställa att besiktningsanmärkningar undviks i entreprenaden syftar denhär studien till att söka hjälpmedel som kan användas för att uppnå en förbättradbesiktningsprocess inom byggindustrin. LÄS MER

 3. 3. UTVÄRDERING AV OLIKA BYGGPROJEKTS BRISTER UTIFRÅN GARANTIBESIKTNINGSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Henrik Andersson; Nolerås Patrik; [2010]
  Nyckelord :garantibesiktning; garantitid; besiktningsanmärkning; Peab;

  Sammanfattning : This thesis is ordered by Peab Sweden AB Regional Jönköping and concerns of warranty inspections.The intention is to work out a basis, which show the most common complaints is the warranty inspections, and make a small analysis on what causes them to be. The report also presents possible solutions to prevent the occurrence of defects. LÄS MER