Sökning: "Beslag"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Beslag.

 1. 1. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 2. 2. Development of a Concealed Power and Signal Transfer System for Sliding Doors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Max Koskinen; Jakob Alvelid; [2019]
  Nyckelord :Product development; Sliding doors; Power transfer; Signal transfer; Spiral cable; Rapid prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis report describes the product development process of a durable and concealed product for transferring power and signals to the moving door leafs of sliding doors. The thesis has been conducted in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, with the goal of enabling the use of accessories such as privacy e-glass, screens integrated in the glass, electric locks and sensors mounted on the door leafs for their sliding doors. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhetsgarantier vid bruk av straffprocessuella tvångsmedel - En komparativ analys mellan svensk och amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Petersson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffprocessuella tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg för polisers och åklagares möjlighet att utreda och bekämpa brott, samtidigt som de utan tillräckliga rättssäkerhetsgarantier kan innebära stora rättsförluster för den individ som drabbas. Regelverket för användning av de straffprocessuella tvångsmedlen utgör därför en intresseavvägning mellan dessa värden. LÄS MER

 4. 4. Ett barnsäkert fönsterbeslag

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :EMELIE JANSSON; MIRIAM SANDBERG SALACH; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet var en del av kandidatexamen inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektets syfte var att konstruera ett barnsäkert fönsterbeslag som lätt skulle kunna öppnas av vuxna utan stora kroppskrafter. LÄS MER

 5. 5. Beslagsförbudet mellan närstående i förhållande till insiderbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Sedvall; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; insiderbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På 1970-talet infördes Sveriges första förbud mot insiderhandel, med syfte att upprätthålla ett högt förtroende för värdepappersmarknaden. Sedan tillkomsten har insiderlagstiftningen kritiserats kraftigt. Den främsta grunden för kritiken har varit det låga antalet fällande domar. LÄS MER