Sökning: "Beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 2066 uppsatser innehållade ordet Beslutsfattande.

 1. 1. Datadrivet beslutsfattande och kompetensutveckling: En intervjustudie om databaserad beslutsfattning och kompetensutveckling i fotbollsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Egnell; Noah Simonsson; [2024-02-13]
  Nyckelord :Datadrivet beslutsfattande; Datadriven rekrytering Dataanalys; Kompetensutveckling; RBV; BDA; Fotbollsorganisationer;

  Sammanfattning : This study explores the shift in football recruitment from traditional scouting to data-driven methods, focusing on Sweden. It investigates how football organizations can enhance competency for effective data-driven recruitment. LÄS MER

 2. 2. Glöm inte bort mig: Palliativ vård ur barnets synvinkel : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Olsson; Emelie Markensten; [2024]
  Nyckelord :Barn i palliativ vård; litteraturöversikt; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård strävar efter att förbättra livskvaliteten när botande åtgärder inte längre är möjliga. Pediatrisk palliativ vård regleras av lagar som betonar barnets delaktighet i beslutsfattande. Denna inriktning saknar för närvarande specialiststatus inom den svenska sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Bidragsautomaten : En idealtypsanalys av demokratiska värden vidautomatiserat beslutsfattande i Trelleborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hammar; [2024]
  Nyckelord :Digitalisering; automatiserat beslutsfattande; handläggning; RPA; förvaltningspolitik; automatiserad handläggning; demokrati; demokrativärden; demokratisk digitalisering;

  Sammanfattning : Trots att Sverige än så länge saknar en standard för hur intelligenta datorer får användas i offentlig sektor, så använder en allt större mängd myndigheter automatiserade beslutssystem i ärenden mot privatpersoner. Vetskapen om dessa system är låg hos den generella befolkningen, vilket riskerar göra det svårt för människor att ta till vara på sina intressen. LÄS MER

 5. 5. Mjuka framgångsfaktorer för införande av ett BI-system i en mellanprojektsrelation mellan kund och systemimplementatör och effekter av dess användning i kundens verksamhet : En fallstudie av Myndigheten för yrkeshögskolan och Atea Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adam Aspengren; [2024]
  Nyckelord :Business Intelligence; Framgångsfaktorer; Mjuka faktorer; Mänskliga faktorer; BI-införande; BI-system; Effekter;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) är en central del av modern affärsverksamhet och används för att omvandla rådata till meningsfull information för bättre beslutsfattande. Införande av BI kan möta flera utmaningar som påverkar BI:s effektivitet och framgång. LÄS MER