Sökning: "Beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet Beslutsprocess.

 1. 1. Organisationers beslutsprocess kring yrkestitlar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bäck; [2022-02-16]
  Nyckelord :Yrkestitlar; Nyinstitutionell teori; Social identitetsteori; Branschstandard; Institut;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Teodor Hansson; Albin Hildingsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsprocess; avyttring; kommersiella fastigheter; rationalitet; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera beslutsprocessen hos stora fastighetsbolag och vilka faktorer som påverkar beslutsfattare vid avyttring av kommersiella fastigheter. Studien visar att fastighetsbolag har ett liknande tillvägagångssätt i beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter. LÄS MER

 3. 3. Kvalitativ studie gällande organisationers användning av molntjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Ronja Pyykkö Sandblom; [2022]
  Nyckelord :Cloud computing; decision-making process; threats; security; policy; organizations; authorities; GDPR; Molntjänster; beslutsprocess; hot; säkerhet; policy; organisationer; myndigheter; GDPR;

  Sammanfattning : Molntjänster har funnits sedan en lång tid tillbaka. Med åren har allt fler börjat använda dessa tjänster, vilket har gjort att det är ett högaktuellt ämne. Cirka 75 procent av företag använder sig av molntjänster och det ses som nödvändigt för digitaliseringen i svensk offentlig sektor. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefens empowerment - i relation till toppchefen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Blomquist; Isabelle Johansson; [2022]
  Nyckelord :decision-making process; empowerment; legitimacy; mandate; middle manager; organizational hierarchy; beslutsprocess; empowerment; legitimitet; mandat; mellanchef; organisationshierarki;

  Sammanfattning : Mellanchefens roll inom organisationer är komplex. Som mellanchef förväntas du vara den som ska kontrollera den operativa verksamheten, samtidigt som du blir kontrollerad av toppcheferna. Inom managementlitteraturen används begreppet empowerment för att beskriva en individs inflytande inom en organisation. LÄS MER

 5. 5. Planerade aktiviteter i förändring : Studie om förskolans aktiviteter med pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jacob Hakelius; [2022]
  Nyckelord :Förskola; pedagogik; beslutsprocess;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur och vad förskollärare tänker på för faktorer när de utformar planerade aktiviteter, sedan vad förskollärarna tänker runt de aktiviteter de utövar. Studien granskar förskollärarnas sätt att tänka i koppling till när de får utmaningen att utforma en optimal aktivitet för barnen i fråga och som tillfredsställer styrdokumentens krav. LÄS MER