Sökning: "Beslutsstödsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Beslutsstödsystem.

 1. 1. Decision support systems for energy efficiency in buildings : a review of existing models and its potentials

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Thejan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :Decision support system; Climate mitigation; Energy efficiency; Graphical User Interface; Information and communication technologies; Retrofit; Beslutsstödsystem; klimatförändring; energieffektivisering; grafiskt användargränssnitt; Informationsteknik; renovering;

  Sammanfattning : Energy conservation and decarbonization of the building stock is a way to achieve sustainable development goals. Visualizing and monitoring energy consumption with a help of Decision Support Systems (DSS) can help to inform and support making decisions to conserve energy, reduce emissions, save costs and improve overall quality of life. LÄS MER

 2. 2. LÄKEMEDELSRELATERADE PROBLEM OCH ELKTRONISKT EXPERT STÖD JÄMFÖRELSE AV IDENTIFIERADE LRP MED OCH UTAN EES PÅ APOTEK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aria Danish; [2019]
  Nyckelord :Beslutsstödsystem; elektroniskt expertstöd; kliniskt relevant; läkemedelsrelaterade problem; polyfarmaci;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Läkemedelsrelaterade problem, LRP, framför allt hos personer med polyfarmaci, leder till allvarliga konsekvenser såsom sjuklighet, dödlighet och ökade ekonomiska kostnader. Elektroniskt expertstöd, EES, är ett beslutsstödsystem som har utvecklats för att stödja farmaceuter på öppenvårdsapotek till att identifiera och åtgärda potentiella LRP vid receptexpeditioner. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av gästantal för utomhusanläggning : Ett experiment huruvida prediktion av antalet gäster är möjligt utifrån en specifik skidanläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Sördell; [2019]
  Nyckelord :Beslutstöd; prediktion; datakvalité; maskininlärning; CRISP-DM.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om och hur det går att kunna förutspå antalet gäster för en specifik skidanläggning i Sverige. Eftersom skidanläggningar är dyra att bedriva är det en viktig aspekt att kunna planera personal kostnadseffektivt. LÄS MER

 4. 4. Integrate Business Intelligence into a Web Application

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Ravander; Yuchen Che; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; Microsoft Power BI; construction industry; Dashboard; Beslutsstödsystem; BI; Business Intelligence; Microsoft Power BI; Dashboard; Byggbransch;

  Sammanfattning : Today, the construction industry handles and analyzes a lot of data manually. This can be a very time-consuming process that could be improved by introducing Business Intelligence (BI). BI is a technology that could visualize the current status of a company automatically, with the help of Key Performance Indicators (KPIs). LÄS MER

 5. 5. Beslutsstödsystem i Utbildningssektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Charlotta Riley; Sanna Briskog; [2019]
  Nyckelord :Beslutsstödsystem; Effektivitet; Utbildningssektorn; Business and Economics;

  Sammanfattning : Beslutsstödsystem i utbildningssektorn är ett växande område och används idag i varierande utsträckning i syfte att underlätta beslutsfattande, bland annat vid individanpassad utbildning, extrainsats av resurser och utformning av undervisningsmaterial. Uppsatsen utreder hur effektiva dessa beslutsstödsystem är. LÄS MER