Sökning: "Beständighet"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Beständighet.

 1. 1. Genusstrategier i Förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Beatrice Sjögren; Nathalie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; genus; traditionella könsmönster; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares syn på arbetet med att utmana och motverka traditionella könsmönster i förskolan. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 3. 3. Den dolda byggfaran : En fallstudie om planeringsprocessen och hantering av dold asbest

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mevan Doski; [2020]
  Nyckelord :asbest; arbetsmiljöverket; byggfara; rivningsarbeten; byggsäkerhet; asbestsanering;

  Sammanfattning : Ett av de mest kritiska arbetsmomenten för rivningsarbetare idag är hanteringen av asbest. Detta är ett mycket hälsofarligt ämne som vid inhalering kan orsaka svåra komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med träfasader : en litteraturstudie avseende brandbeständighet, hållbarhet och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Grönlund; Alexander Winroth; [2020]
  Nyckelord :Brand; Träfasad; Beständighet; Urlakning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been performed as a literature study and consists of pros and cons considering test methods, sustainability, cost efficiency, legislation and environmental effects of flame-retardant wooden façades. The study also handles the possible consequences from the lack of permanency of the flame retardants in wooden façades due to leaching. LÄS MER

 5. 5. En jämförelsestudie av två byggnadsstommar med avseende på deras klimatpåverkan & beständighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Charbel Khadra; Robin Möller; [2020]
  Nyckelord :Beständighet; Betongstomme; BM; Klimatdeklaration; Stålstomme; Climate declaration; Concrete frame; Durability; Steel frame;

  Sammanfattning : Utförandet av klimatdeklarationer för nya byggnader är ett nationellt initiativ i Sverige som syftar till att minska den bebyggda miljöns klimatpåverkan. Denna undersökning syftar till att utföra två klimatdeklarationer för ett LSS-boende för att jämföra dess ursprungliga betongstomme med ett alternativ i stål ur ett klimatperspektiv. LÄS MER