Sökning: "Betala för skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Betala för skolan.

 1. 1. Comparison of Logistic Regression and an Explained Random Forest in the Domain of Creditworthiness Assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Ankaräng; Jakob Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Classification; Creditworthiness; Explainable Artificial Intelligence; Logistic Regression; Machine Learning; Random Forest; SHAP; XAI;

  Sammanfattning : As the use of AI in society is developing, the requirement of explainable algorithms has increased. A challenge with many modern machine learning algorithms is that they, due to their often complex structures, lack the ability to produce human-interpretable explanations. LÄS MER

 2. 2. Gender differences in debt collection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ARMAN KARÉGAR; [2021]
  Nyckelord :Debt collection; Debt collection measures; Human psyche; Risk-taking; Status; Regression; Machine learning; Open banking; Inkasso; Inkassoåtgärder; Mänskligt psyke; Risktagande; Status; Regression; Maskininlärning; Open banking;

  Sammanfattning : From the perspective of debt collectors, the goal of debt collection processes is to maximize the chances of a debt being repaid, while minimizing the time to repayment taking place. The purpose of this thesis is to investigate what measure that is most commonly leading to debt being repaid within 30 days. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av prestanda mellan centraliserad och decentraliserad datainsamling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Hidén; Magnus Qvarnström; [2021]
  Nyckelord :Kandidat examensarbete; Webscraping; datainsamling; centralierad Web scraping; decentraliserad Web scraping; Andoid; mobila enheter;

  Sammanfattning : In the modern world, data and information is used on a larger scale than ever before. Much of this information is stored on the internet in many different shapes, like articles, files and webpages, among others. LÄS MER

 4. 4. Vad fostrar skolan för framtid? : En studie om hur stödinsatser i grundskolan påverkar elevernas utveckling till demokratiska medborgare och självständiga individer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Kleveholt; Ida Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :Stödinsatser; grundskolan; självständiga individer; demokratiska medborgare; dilemmaperspektivet;

  Sammanfattning : I den här kvantitativa studien undersöks om och hur stödinsatser i skolan påverkar grundskoleeleverna och deras förmåga att utvecklas till självständiga individer och demokratiska medborgare. Undersökningen görs med hjälp av en webbenkät som skickats ut till gymnasieelever. LÄS MER

 5. 5. Connecting Electronic Wallets to Achieve Cross-Platform P2P Micropayments

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Muresu; Ahmad Shabeeb; [2019]
  Nyckelord :Micropayment; e-wallet; Distributed Systems; Blockchain; Wire Transfers; https: www.overleaf.com project 5c923cd521063b4a908c195a Mikrobetalningar; Elektroniska Plånböcker; Distribuerade System; Blockchain; Trådbunda Överföringar;

  Sammanfattning : There are many different ways to conduct a payment in today’s society. The most common ways to transfer money is by using bank transfer, credit and debit cards or e-wallets. Global and instant micropayments are however not possible using different e-wallets as endpoints. LÄS MER