Sökning: "Betalningsmekanism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Betalningsmekanism.

 1. 1. Bankgarantin enligt svensk rätt : Särskilt om Adjudication Bond

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Henrik Lindstrand; [2010]
  Nyckelord :Credit law; bank guarantee; Adjudication Bond; Credit; Accessory; Independence; Payment mechanism; primary; secondary; on demand; Krediträtt; Bankgaranti; Garanti; Adjudication Bond; Säkerhetsrätt; Accessoritet; Självständighet; Betalningsmekanism; Primär; Sekundär; On demand-garanti;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds Adjudication Bond, vilket i Sverige är en ny typ av bankgaranti. För attbedöma denna görs en jämförelse med hur bankgarantier som rättsligt institut förhåller sigtill svensk rätt. Bankgarantier används både i Sverige och internationellt. De utgör säkerhetför ett underliggande avtals riktiga fullgörelse. LÄS MER

 2. 2. Självständiga Bankgarantier - Vad innebär de och när kan betalningskrav under dem vägras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hans Swolin; [2003]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att, ur framförallt ett svenskt perspektiv, belysa vad s.k. självständiga bankgarantier egentligen innebär och när betalningskrav under dem kan vägras. LÄS MER