Sökning: "Beteendemönster"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet Beteendemönster.

 1. 1. TYNGDVÄSTENS EFFEKT FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ronja Hanak; Nazanin Poursohrab; [2021-04-20]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Occupational Theory; Problem Behavior; Stereotyped Behavior; Attention;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp som definierar personer som i tidig ålder visar problematik i sociala interaktioner liksom begränsade intressen och aktiviteter samt upprepade beteendemönster. Tyngdvästar är ett hjälpmedel som används där varierande former av tryck mot kroppen används för att nå en sinnesstimulerande effekt. LÄS MER

 2. 2. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Hansson; Hanna Agace; [2021]
  Nyckelord :entréträdgård; offentlig; privat; semi-offentlig; element; rumslighet;

  Sammanfattning : Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad. LÄS MER

 3. 3. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER

 4. 4. Är vissa grupper mer rädda för att bli smittadeav covid-19? : En kvantitativ studie som jämför rädsla och beteendemönster hos studenter under pandemin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Fridlund; Noah Tynnerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Covid-19 pandemin och dess verkan på offentliga platser : Har Covid-19 pandemin haft inverkan på hur människor förhållit sig till offentliga platser?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Halala Ghaderi Andersson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; public places; Covid-19 restrictions; planning; gender differences; Covid-19 pandemin; offentliga platser; restriktioner; planering; könsskillnader;

  Sammanfattning : Restriktioner som har förelegat under Covid-19 pandemin har påverkat stora delar av våra samhällen. I Sverige har invånarna blivit uppmanade att hålla sig hemma i fullaste mån, arbeta hemifrån och minska sina sociala kontakter. LÄS MER