Sökning: "Betong"

Visar resultat 16 - 20 av 921 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 16. Möjligheter och utmaningar för ökad användning av miljövänlig betong i anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sasha Hamid Garakani; Måns Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reducing carbon dioxide emissions is one of the biggest and most important tasks in modern times in the world. Sweden has a national climate target that net emissions of carbon dioxide should be zero by 2045. LÄS MER

 2. 17. SAMVERKANSPELARE AV KVARSITTANDE 3D-UTSKRIVENBETONGFORM MED IGJUTEN SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ilana Shabo; Jaweed Hosseini; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, the construction sector has fairly traditional working methods where many differentwork routines are performed in an old-fashioned manner in comparison with other sectorswhere technology has gained momentum. In order to be able to revolutionize the constructionsector, some steps need to be taken to keep up with the rapidly growing digitalization andadapt the digitally compatible industry to the standards and requirements that exist. LÄS MER

 3. 18. Småhusgrund med cementbundet rivningstegel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Victor Andersson; Samuel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Cementbundet rivningstegel; Återvunnet tegel; Miljösmart betong; Tegelaggregat; Platta på mark; Småhusgrund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan är ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten. Många företag strävar efter att minimera sin miljöpåverkan, vilket kan ske genom att återanvända material i stället för att producera nya. I fallet med betongproduktion finns det flera sätt att göra den bättre för miljön. LÄS MER

 4. 19. Trä eller betong? : En analys av två stomväggars klimatpåverkan och resursanvändning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Hassel; [2022]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; betong; trä; klimatförändringar;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i dagens samhälle är klimatfrågan. Utsläppet av växthusgaser behöver minska för att parisavtalets mål skall kunna uppnås. I Sverige står idag byggindustrin för 21 procent av landets utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 20. Undersökning av luftfuktighetens förändring över tid och dess påverkande faktorer i fjärrvärmekulvert: Analys av mätdata från Öresundskrafts fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Olof Olsson; [2022]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Betongkulvert; Eternitkulvert; Kammare; Statusbedömning; Korrosion; Luftfuktighet; Korrelation; Regression District Heating; Concrete Culvert; Asbestos Cement Culvert; Chamber; Status Assessment; Corrosion; Humidity; Correlation; Regression; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fjärrvärmen är en mogen uppvärmningsteknik som under lång tid har byggts ut i Sverige. Stora delar av fjärrvärmebolagens kapital består av ledningarna som är nedgrävda i marken. Att ha kunskapen om statusen på sina fjärrvärmeledningar är viktigt för att kunna undvika kostsamma skador och bedöma förnyelsebehov. LÄS MER