Sökning: "Betong"

Visar resultat 6 - 10 av 919 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 6. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER

 2. 7. LCA på stomme för flerbostadshus : En jämförelse av betong och KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Christoffer Hedman; Peter Källman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete är genomfört med målet att tydliggöra hur en byggnads miljöbelastning kan reduceras. I en fallstudie av ett flerbostadshus i Gävle jämförs miljöbelastningen med hänsyn till utsläpp av koldioxid, övergödning och försurning. LÄS MER

 3. 8. SLAGGBETONG OCH DESS HÅLLFASTHETUTVECKLING VID OLIKA HÄRDNINGSTEMPERATURER .

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Andersson; Johan Stenberg; [2022]
  Nyckelord :concrete; temperature; varying; slag; high; curingprocess; temperaturedependens; slagconcrete.; Betong; temperatur; varierande; slagg; hög; härdningsprocessen; temperaturberoende; slaggbetong.;

  Sammanfattning : Bygg- och infrastruktursektorn präglas av betongkonstruktioner av diverse utformning där koldioxidutsläpp är ett känt problem hos betongindustrin. Bindemedlet cement utgör den största delen av koldioxidutsläppen, därav forskas det på alternativa material till cement där ett av de materialen är slagg. LÄS MER

 4. 9. Test av förankringar för sandwichelement - en jämförelse mellan två kopplingssystem av glasfiber

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Robin Werngren Karlsson; Paul Ericson Carhuallanqui Obregon; [2022]
  Nyckelord :gfrp; anchorage; connection system; sandwich element; pull-out load; concrete failure; bar failure; isolink; thermopin; glass fiber reinforced plastic bar; kooltherm; gfrp; förankring; förankringssystem; sandwichelement; utdragslast; vidhäftningsbrott; brott i stångmaterial; isolink; thermopin; glasfiberarmering; kooltherm;

  Sammanfattning : Prefabricerade sandwichelement kommer att produceras till Linnéskolan i Älmhult av Torps Byggelement AB. Ett sandwichelement består av två lager betong (fasad och bärande skikt) med isolering mellan de två skikten. Dessa sandwichelement hade till en början förankringssystemet Thermopin tillverkade av B.T. LÄS MER

 5. 10. Promoting Circular Economy By Partial Replacement Of Cement With SCMs : A Review On Wood Ash

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Asal Salman; [2022]
  Nyckelord :Cement; Circular economy; Concrete industry; SCM; Wood ash;

  Sammanfattning : The European Commission adopted the first action plan for the transition to a circular economy in 2015. As a result, the concrete industry’s goal is for all concrete produced in Sweden to be climate neutral by 2045. LÄS MER