Sökning: "Betongpelare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Betongpelare.

 1. 1. Olyckslast : En jämförelse mellan EKS 10 och 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Melker Sundström; [2020]
  Nyckelord :Accidental load; EKS; Comparison; Olyckslast; EKS; Jämförelse;

  Sammanfattning : Abstract [sv] När en konstruktions bärförmåga kontrolleras måste den verifieras för en exceptionell dimensioneringssituation. För att motverka att skadan vid en exceptionell dimensioneringssituation blir oproportionerligt stor tillämpas olika åtgärder. Krav och föreskrifter om åtgärderna finns i Eurokod SS-EN 1991-1-7 2006. LÄS MER

 2. 2. Branddimensionering av betongpelare enligtEurokod : Jämförelsestudie mellan Zonmetoden ochTabellmetoden

  M1-uppsats,

  Författare :Andreas Händig; Johannes Fridlund; [2020]
  Nyckelord :SAFIR; BETONG; EUROKOD; NOMINELLT BRANDFÖRLOPP; ZONMETODEN; BETONGPELARE;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of our time is the climate change. With a rapid change infocus for a more substantiality in structural design. This means that we need to reducethis sector emissions and we have with this paper shown how one way of this ispossible. LÄS MER

 3. 3. Jämförande beräkningar av betongpelare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Caroline Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Betongpelare; armeringsmängd; andra ordningens teori; slankhet; nominella styvhetsmetoden.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När en betongpelare dimensioneras ska dess kritiska tvärsnitt bestämmas och dimensioneras med hänsyn tagen till pelarens slankhet och andra ordningens effekter. Dessa parametrar kan begränsa pelarens bärförmåga och riskera knäckning istället för att tvärsnittets kapacitet blir avgörande. LÄS MER

 4. 4. Second-order FE Analysis of Axial Loaded Concrete Members According to Eurocode 2

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Nessa Yosef Nezhad Arya; [2015]
  Nyckelord :Second-order; nonlinear; slender reinforced concrete column; ABAQUS; FE analysis; curvature method; nominal stiffness method; eccentrically loaded; benchmark experiment; parametric study; Andra ordningens effekt; icke-linjär; slank armerad betongpelare; ABAQUS; FE-modellering; krökningsmetoden; styvhetsmetoden; excentrisk last; utvärderingsförsök; parameterstudie;

  Sammanfattning : A nonlinear finite element analysis was performed for an axial loaded reinforced concrete column subjected to biaxial bending taking into account second-order effects. According to Eurocode there are two ways to take second-order effects into consideration: nonlinear FE analysis and hand calculation based on the simplified methods explained in Eurocode 2. LÄS MER

 5. 5. Accuracy and Precision Analysis of Total Station Measurements

  Kandidat-uppsats, KTH/Geodesi och geoinformatik

  Författare :Malin Hägglund Eriksson; [2014]
  Nyckelord :total station; geodesy; geodetic; measurements; accuracy; precision; prism; prisms; Trimble; Leica;

  Sammanfattning : The main objective of this bachelor thesis was to gain awareness of accuracy and precision in total station measurements. Experiments were designed, executed and analyzed. The approach to the subject was to examine measurements made with various prism set-ups. LÄS MER