Sökning: "Betongrenovering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Betongrenovering.

  1. 1. Renovering av betongkonstruktioner i vattenverk

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Johan Landin; [2019]
    Nyckelord :Betongrenovering; Vattenverk; Betong; Concrete; Water treatment plants; Betongkonstruktion; Armering; Karbonatisering;

    Sammanfattning : Omkring 1970 byggdes och renoverades många vattenverk i Sverige. Dessa beräknadesdå att ha en livslängd på mellan 50-60 år, vilket i de flesta fall nu har passerat.Det har hittills saknats enhetlig information gällande hur renovering av enbassängkonstruktion i ett vattenverk bäst går till. Detta motiverade tillkomsten av följandearbete. LÄS MER