Sökning: "Betongskador"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Betongskador.

  1. 1. Minimering av underhållskostnader för stödmurar : Jämförelse mellan olika stödkonstruktioner

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Edris Mohammadi; Shoaib Mohammad; [2015]
    Nyckelord :LCC; retaining walls; Maintenance friendly; gabions; concrete damage.; LCC; Stödmur; Underhållsvänlig; Gabioner; Betongskador;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur stödmurar av olika slag kan utföras på ett underhållsvänligare sätt. Med det menas att kostnaden för drift och underhåll ska hållas på en rimlig nivå med "normalt underhåll". Arbetet har genomförts på uppdrag av Nacka Kommun. LÄS MER