Sökning: "Betongsliper"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Betongsliper.

 1. 1. Detaljstudie av tryckbrott i betongsliprar : Samband mellan tryckprovsresultat och val av dimensioneringsmetod

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jenny Bülow Angeling; Sebastian Wikell; [2016]
  Nyckelord :Concrete sleeper; compression failure; design method; testing; cross section dimension; rectangular stress distribution; idealized parabola-rectangle diagram; confined concrete; concrete strength; pressure strength; Betongsliper; tryckbrott; dimensionering; provning; tvärsnittsdimensionering; förenklat tryckblock; parabolisk-rektangulär; arbetskurva; tvärutvidgning; betongklass; tryckhållfasthet;

  Sammanfattning : En jämförelse av Abetongs beräkningsunderlag och statistik från tryckprov visar att sliprarna klarar mycket mer belastning än vad beräkningarna visar. I den här studien har en utvärdering av använda beräkningsmetoder gjorts, samt en jämförelse mellan olika dimensioneringsprinciper för att komma så nära resultaten vid tryckprov som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Miljöoptimering av betongprodukter : koldioxidupptag genom karbonatisering av järnvägssliprar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Daniel Shamoun; Melis Redzepovic; [2014]
  Nyckelord :Miljö; Koldioxidutsläpp; Betong; Sliper; Karbonatisering; Cementreducering; Miljöoptimering.;

  Sammanfattning : Byggsektorn är den största bidragande faktorn till växthusgas (Khasreen et al. 2009). Betong är det material som bidrar till mest utsläpp av koldioxid (CO2). Idag tillverkar Abetong ca 350 000 sliprar varje år som generar ca 21 000 ton koldioxid under tillverkningen. LÄS MER