Sökning: "Betraktare"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Betraktare.

 1. 1. När Ikaros syster mötte sin publik : En skulpturs liv i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Blom Lidén; [2020]
  Nyckelord :Respons; betraktare; publik; vandalism; ikonoklasm; offentlig konst; skulptur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. LÄS MER

 2. 2. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 3. 3. Kyrkomålaren Pehr Hörberg : En teologisk tolkning av konstnärens kristna bildkonst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Robin Cerny; [2019]
  Nyckelord :konstvetenskap; teologi; altartavlor; Pehr Hörberg; bildkonst; gustaviansk tid; kristendom; religion; kristen konst; sakral konst;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras det teologiska innehållet i tre altartavlor utförda av den under gustaviansk tid verksamma konstnären Pehr Hörberg. Med en produktion på totalt 87 altartavlor, varav 49 beställdes för östgötska kyrkor, var Hörberg under 1700- och tidigt 1800-tal en framträdande kyrkomålare. LÄS MER

 4. 4. Politisk rörelse och grotesk femininitet : En semiotisk studie av det fantastiska Paradiset på Skeppsholmen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Aurora Bergh Edenborg; [2019]
  Nyckelord :Jean Tinguely; Niki de Saint Phalle; The Fantastic Paradise; sculpture; semiotics; implicit beholder; movement; machines; corporeality; pregnancy; grotesque; Jean Tinguely; Niki de Saint Phalle; Paradiset; Moderna Museet; Skeppsholmen; skulptur; semiotik; implicit betraktare; rörelse; graviditet; grotesk;

  Sammanfattning : The monumental sculpture group The Fantastic Paradise (Le Paradis Fantastique, 1967), a collaboration between the artists Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely, was donated to Moderna Museet in Stockholm, Sweden and installed by the water on the island Skeppsholmen in 1971. This was followed by a conflict that lasted 16 years centered around the relationship between the sculptures and the surroundings, in which The Fantastic Paradise was perceived by some as both grotesque and obscene, as well as highly unsuitable in relation to the historical environment. LÄS MER

 5. 5. Impact of Crowd Density and Camera Perspective on User Sensitivity Towards Impostor Resolution Degradation in Crowd Simulators

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Johan Freme; Nils Lindberg Odhner; [2019]
  Nyckelord :Impostors; crowd simulation; thesis; Kandidatexamensarbete; simulering av folkmassor; impostors;

  Sammanfattning : The entertainment industry and research departments feature many applications of crowd simulation. Typically, it does not suffice to simply generate crowds large in number; they must also be realistic in terms of behaviour and visual fidelity, which is far from an easy or computationally cheap task. LÄS MER