Sökning: "Betsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Betsson.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Development of a motivationaltool used by employees to increasetheir physical activity, improving occupational health

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobias Andersson; Joel Åstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Worksites, schools, homes and public places continue to be re-engineering to minimize human movement and muscular activity. Consequently, as the human body is built for movement, this entails negative health effects. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfullt spelande : En paradox på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Jerlmark; Mattias Pettersson; Martin Svahn; [2017]
  Nyckelord :Hållbar marknadsföring; Spelbolag; Svenska spelmarknaden; Måttfull marknadsföring; Svenska Spel; Betsson Group; Monopol; Licenssystem.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att identifiera om statligt ägda spelbolag och privatägda bolag inom spelbranschen har en hållbar marknadsföring, trots den markanta skillnaden kring förutsättningar och riktlinjer. Således studeras två segment ur en och samma bransch ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Positioning of online betting services : A case study of finding the gap between companies’ view versus customers’ view

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :PAWEL BONIECKI; [2016]
  Nyckelord :online betting; branding; brand positioning; online; text mining; football; price war; reviews.; online betting; märkesprofilering; varumärkespositionering; online; text mining;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har informationsteknologin utvecklats explosionartat. Införandet av smartphones och surfplattor som alltid är anslutna till Internet har förändrat vårt sätt att "konsumera" den. Allt detta ledde till digitaliseringen av betting tjänster och flytten till Internet. LÄS MER