Sökning: "Betty Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Betty Lennartsson.

  1. 1. Vuxna personers erfarenhet av god omvårdnad på barnhem

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Olof Linde; Betty Lennartsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER