Sökning: "Betyg i Danmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Betyg i Danmark.

 1. 1. Bedömningssystemet och lärarrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Majken Korsager; [2007]
  Nyckelord :Bedömning;

  Sammanfattning : Betygsättning i skolan har länge varit mål för debatt och något som har engageratallmänheten, politiker och anställda inom skolvärlden. Frågan om betygens vara eller ickevara, samt hur och varför de skall användas har också debatterats. LÄS MER

 2. 2. Halmstadgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Liz-Marie Wretborn Falk; [2007]
  Nyckelord :Halmstadgruppen;

  Sammanfattning : Halmstadgruppen blev mycket omskriven i tidningarna och bara det att gruppen bestod av en skara konstnärer som hade gått samman gällande stilriktning och gemensamma utställningar bidrog säkert en hel del till uppmärksamheten. Dessutom följde Halmstadgruppen det som var på “modet” i Paris konstliv. LÄS MER