Sökning: "Betyg och bedömning i estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Betyg och bedömning i estetiska ämnen.

 1. 1. En resa i betygsskalan : en studie av hur medieelever beskriver att bli betygssatta i de medie-estetiska ämnena

  M1-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hammar Lovisa; [2014]
  Nyckelord :politics; society; grade system; grades; mark; summative grading; formative grading; ethnographic study; discourse analysis; discourse theory; esthetical program; self-image of the pupils; teacher profession; politik; samhället; betygssystemet; betyg; betygssättning; summativ bedömning; formativ bedömning; etnografisk studie; diskursanalys; diskursteori; estetiskt program; elevers självbild; läraryrket;

  Sammanfattning : Min tanke bakom undersökningen är att betygsättning och olika former av bedömningssätt är frågor lärare måste ta ställning till i utövandet av sin yrkesroll, från ett makt- och elevperspektiv. Som lärare har man makten att öppna respektive stänga dörrar för elever, då betyg blir avgörande för elevernas vidare utbildning. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betyg vid undervisning i digitala bildmedier.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anders Olsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker fältet bedömning i digitala medier. Syftet är att belysa processen och öka förståelsen vid digitala bildarbeten och bedömning av bildarbetet och den färdiga produkten ur ett didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Betyg i estetiska ämnen : En undersökning om hur elever och lärare på gymnasieskolan förstår funktionen av betyg.

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Maria Taljo; [2012]
  Nyckelord :Betyg; Mål; Resultat; Bedömning; Kommunikation; Feedback; Maktkamp;

  Sammanfattning : AbstraktBetyg i estetiska ämnen. En undersökning om hur elever och lärare på gymnasieskolan förstår funktionen av betyg. Grades in aesthetics at upper secondary school. A study on students and teachers understanding of the function of grades. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och betygsättning i textila ämnen : - om lärares förhållningssätt

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Erika Tjärner; [2011]
  Nyckelord :Omdömen; lärarperspektiv; estetik; kreativitet; färdighet; slöjdprocess; subjektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare i textilslöjd och textila hantverk förhåller sig till och arbetar med bedömning och betygssättning inom sitt ämne. Forskningen består av kvalitativa intervjuer med sex lärare; fyra grundskollärare i textilslöjd och två gymnasielärare i textila ämnen. LÄS MER

 5. 5. Det finns inget svart eller vitt, det finns allt möjligt Bedömning av estetiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anette Didrichsen; Erik Hallström; [2010]
  Nyckelord :Estetiska läroprocesser; betyg och bedömning; bild; slöjd; objektivitet; identitet; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med projektredogörelsen är att undersöka vilka tankar tre lärare i grundskolans senare år har rörande estetiska läroprocesser och bedömning. Alla tre lärare undervisar i estetiska ämnen och anser att elevens läroprocess skall vara en del av det som de grundar ett betyg på. LÄS MER