Sökning: "Bevisföring"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Bevisföring.

 1. 1. Är den fria bevisprövningen hotad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zacharias Lilja Jensen; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundprincip inom svensk processrätt är den fria bevisprövningen. Den fria bevisprövningen framstår dock inte som helt självklar genom inflytande från främst europeisk rätt. I denna uppsats undersöks principen om fri bevisförings ställning vid konflikter mellan nationell rätt och internationella överenskommelser. LÄS MER

 2. 2. Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Bjarnevik; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; migration; flyktingar; asylrätten; Dublinförordningen; postkolonialism; eurocentrism; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. LÄS MER

 3. 3. Den våldtagna kvinnan i en rättslig process : En kvalitativ undersökning om det svenska rättssystemets föreställningar kring våldtäktsfall och vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga processen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nathalie Grape; Olivia Flodbring; [2017]
  Nyckelord :Rape; conception; justice system;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med grounded theory som metod. Syftet är att undersöka vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga bedömningen och synliggöra föreställningar om kvinnliga brottsoffer och manliga brottsutövare som existerar det svenska rättssystemet ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Dold bevisvärdering - En analys av kravet på redovisning av bevisvärdering vid brottmål och dess juridiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Perdegård; [2017]
  Nyckelord :processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; bevisvärdering en. evaluation of evidence ; domsmotivering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In swedish procedural code there is a principle of free sifting of evidence. This principle comprises of partly free production of evidence, partly free evaluation of evidence. Free evaluation of evidence means that the court is free to evaluate the referred evidence, without any restrictions in regulation. LÄS MER

 5. 5. Integrationsklausulens interaktion med svensk civilprocessrätt: integration eller missanpassning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rida Ashir; [2016]
  Nyckelord :LAW; CIVIL PRODECURE; Processrätt; civilprocessrätt; integrationsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka integrationsklausulen utifrån ett svenskt civilprocessrättsligt perspektiv. En integrationsklausul syftar till att visa att det skriftliga avtalsdokumentet utgör avtalsparternas fullständiga avtalsförhållande. LÄS MER