Sökning: "Bevisvärderingskriterier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bevisvärderingskriterier.

 1. 1. Det gåtfulla folkets berättelser - En undersökning av bevisvärderingskriterier och dessas tillämpning på barns utsagor i våldtäktsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Nässlander; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bevisvärdering; Bevisvärderingskriterier; Sexualbrottsmål; Barnförhör; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Av rättegångsbalken 35 kapitlet 1 § följer bland annat principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det inte finns några legala regler för värderingen av specifika bevis som domstolarna måste förhålla sig till. I NJA 2010 s. LÄS MER

 2. 2. Vill farbror rättsväsen vara så snäll att tro mig? - Barnets (o)förmåga att nå upp till kraven vid bevisvärdering genom utsageanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Oskarsson; [2016]
  Nyckelord :sexualbrottsmål; bevisvärdering; utsageanalys; individualspsykologi; trovärdighet; bevisvärderingskriterier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporterade under 2015 att ett av fem barn har utsatts för sexuella övergrepp. Barnet blir vid en eventuell domstolsprövning föremål för rättens bedömning och värdering. Bevisning i sexualbrottsmål utgörs huvudsakligen av målsägandens, dvs. barnets utsaga. LÄS MER