Sökning: "Beyonce"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Beyonce.

 1. 1. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 2. 2. HAVE YOU EVER SEEN THE CROWD GOIN’ APESHIT, LOUVRE? : En kvalitativ studie om svart representation i musikvideon Apeshit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sara Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Louvren; Beyoncé; Jay-Z; The Carters; postkolonial teori; representation; imperialism; kolonialism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker musikvideon Apeshit, av The Carters, som spelades in på Louvren och hur den tar upp frågor om svart representation. Syftet med studien handlar om att bidra med kunskap om hur representation visualiseras samt dess effekter. LÄS MER

 3. 3. Jakten på popsoundet : konsten att utveckla sound utifrån sångideal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mimmi Forsberg; [2018]
  Nyckelord :sångteknik; afroamerikansk sång; sångideal; sångstil; sound; uttryck;

  Sammanfattning : Det kan finnas många svårigheter med att hitta ord för vad man vill lära sig när det gäller något man ännu inte har kunskap om. Studiens syfte är att undersöka hur en sångare kan arbeta med rösten utifrån ett givet sångideal och hur det i sin tur kan påverka det individuella soundet. LÄS MER

 4. 4. Kulturell appropriering i musikvideos : Med fokus på den indiska kulturen och den amerikanska urbefolkningens kultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emina Pacavar; [2018]
  Nyckelord :Cultural appropriation; music videos; Indian culture; Native american culture; romanticizing; sexualization; exotification;

  Sammanfattning : This research will study cultural appropriation that is presentable in 2010th music videos by famous artists/bands like Coldplay, Beyoncé, Lana Del Rey, No Doubt and Iggy Azalea. The term cultural appropriation is about the taking over of practices, artistic forms or themes from usually a minority culture. LÄS MER

 5. 5. I am Queen B, so listen to me. : En kvalitativ innehållsanalys om Beyoncés bildkommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Selma Rizvanovic; Nermina Ljutika; [2017]
  Nyckelord :social media; Instagram; Beyoncé; self-presentation; visual communication; gender.; sociala medier; Instagram; Beyoncé; självpresentation; bildkommunikation; genus.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka budskap som Beyoncé konstruerar på sin Instagram genom enbart bildkommunikation. Då kända profiler har möjlighet att vara opinionsbildare för sina följare är det intressant att studera vilka budskap utöver deras huvudgenre, som de väljer att konstruera. LÄS MER