Sökning: "Bhagavad-Gita"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bhagavad-Gita.

  1. 1. Anslutning till Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Eva Svärdsudd; Mattias Kenttä; [2006]
    Nyckelord :Hare Krishna-rörelsen; Bhagavad-Gita; Scientologikyrkan; scientologerna; scientologi; Ron Hubbard; nya religiösa rörelser; samhällsförändringar; individualitet; tydlighet; sekt; sektens psykologi; postmaterialism; individualism;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika nya religiösa rörelser, Hare Krishna-rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser skiljer sig åt på flera olika sätt. LÄS MER