Sökning: "Bi-instrument"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bi-instrument.

  1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
    Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

    Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER