Sökning: "Bianca Elofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bianca Elofsson.

  1. 1. Närståendes erfarenheter och behov av stöd inom palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Bianca Elofsson; Evelyn Gonzalez; [2015]
    Nyckelord :Experience; Family; Palliative care; Support; Erfarenheter; Närstående; Palliativ vård; Stöd;

    Sammanfattning : Background: It is becoming increasingly common in health care that relatives have a significant role in palliative care at home. Some patients receiving care in a palliative phase choose to pass away at home, which implies that relatives need to take on a great responsibility for the patient's care. LÄS MER