Sökning: "Bianca Eriksson Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bianca Eriksson Persson.

  1. 1. En framtid utan dåtid : En studie av forskning kring förstörelse av kulturarv

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Bianca Eriksson Persson; [2018]
    Nyckelord :Arkeologi; kulturarv; förstörelse; Palmyra; Charlottesville; Abu Simbel; Samiska trummor; samiskt kulturarv; ISIS; Svenska kyrkan; Arkeologisk fallstudie;

    Sammanfattning : This essay analyzes destruction of cultural heritage, and its impact on future archaeological research. A qualitative case study on four different events of destruction on cultural heritage to evaluate whether it can be positive or negative. It explores if this phenomenon is new or old. LÄS MER