Sökning: "Bianca Ingrosso"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Bianca Ingrosso.

 1. 1. Upplevt förtroende till influencers över sociala medier och genuinitetens betydelse : studie av unga kvinnliga följare och hur de upplever genuinitet hos och förtroende för influencers i sociala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Albin Algehed; Alice Unosson; [2022]
  Nyckelord :Influencer; följare; förtroende; genuinitet; tillit; identitet; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks förtroende och genuinitet på sociala medier. För att konkretisera studeras en av Sveriges största influencer- Bianca Ingrosso. LÄS MER

 2. 2. For Better or for Worse? - A qualitative study of the connection between a sole proprietor and its respective brand.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julia Lind; Alma Stridh; [2022]
  Nyckelord :Sole proprietor; Brands; Brand equity; Credibility;

  Sammanfattning : The emergence of influencers establishing their own brand has become a common phenomenon today as a result of the benefits that brands can leverage through influencer credibility. This study aims to investigate the connection between the sole proprietor and its respective brand during the time of a scandal caused by one of the parties. LÄS MER

 3. 3. Under the Influence : A Qualitative Study of How Social Media Influencers Can Influence Followers on Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Julia Larsson; Viktoria Niklasson; Lisa Liljegren; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Institutional Theory; Institutional logic; Legitimation; Relationship Marketing; Social Media; Social Media Influencers;

  Sammanfattning : Background: Social media has become a big part of our society. One platform that has had remarkable growth in popularity is Instagram. In Sweden, Instagram had 5.75 million users in 2021. LÄS MER

 4. 4. Influencern och kapitalet : en kvalitativ innehållsanalys av Margaux Dietz och Bianca Ingrossos innehåll på Instagram, i relation till Bourdieus kultursociologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tilde Ögaard; Nadja Latrach; [2022]
  Nyckelord :Bourdieu; capital; class; influencers; consumption.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay explores how two of Sweden’s most famous influencers, Bianca Ingrosso and Margaux Dietz, can be perceived through Pierre Bourdieu’s theory of capital. Furthermore, the essay also examines what position influencers have in a contemporary class society. LÄS MER

 5. 5. 24 luckor missnöje : En kvalitativ innehållsanalys av Caia cosmetics och BiancaIngrossos kriskommunikation under kritiken motjulkalendern

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Ernholm; Emma Lindström; [2022]
  Nyckelord :Caia cosmetics; Bianca Ingrosso; kriskommunikation; krisstrategier; influencer;

  Sammanfattning : • Problemformulering och syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersökavarumärket Caia cosmetics kontra delägaren och influencern Bianca Ingrossos krishantering.Eftersom många förknippar varumärket Caia med Bianca Ingrosso så vill vi se hur både Caiaoch Bianca hanterar krisen och om de använder sig av samma strategiska kommunikativainsatser eller inte. LÄS MER