Sökning: "Bibeln"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Bibeln.

 1. 1. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 2. 2. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 3. 3. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER

 4. 4. Jesus, bibeln och jag : Påverkan av bibliska berättelser och kristna sammanhang på fyra sekulära svenskars värderingar och identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johan Jansson; [2021]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionssociologi; värderingar; identitet; narrativ teori; sekulär.;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig idag i ett post-sekulärt predikament, där Svenska kyrkan och staten är formellt separerade, men är fortfarande praktiskt beroende av varandra på en del områden. Detta märks även av på invånarna, bland vilka det finns de utger sig för att vara sekulära, men ändå väljer att bland annat gå på gudstjänster, konfirmera sig i kyrkan, döper sina barn i kyrkan, gifter sig i kyrkan och använder bibliskt inspirerade uttryck. LÄS MER

 5. 5. Det som bär : en essä i samtalsform

  L2-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Ann Eberstein; [2021]
  Nyckelord :Teologi; tvivel; process; gestaltterapi; Arendt; Nussbaum;

  Sammanfattning : Essän handlar framför allt om tre teman, förutom själva sakfrågan om huruvida jag ska läsa till präst eller inte. Det första jag tänker på är att den har handlat om att vi alla är berättelser och att även Bibeln är berättelser och att det finns lika många ingångar att läsa dessa texter som det finns vinklar att närma sig vad en människa är. LÄS MER