Sökning: "Bibeln"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Bibeln.

 1. 1. “Det var som att Guds eget hjärta höll på att brista” – Receptionen av Jesu korsfästelse och död i tre svenska barnbiblar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Malmgren; [2023-03-09]
  Nyckelord :Children s Bibles; reception history; crucifixion of Jesus; death of Jesus; Barnens bästa bibel; Stora berättarbibeln; Bibeln för barn;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how three Swedish children’s bibles explain the assumed problematic topic of the crucifixion and death of Jesus. The children’s bibles which will be analysed are Barnens bästa bibel, Stora berättarbibeln, and Bibel för barn. LÄS MER

 2. 2. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 3. 3. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 4. 4. En feministisk studie av den svenska Evangelieboken 2002

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Sara Forslund; [2022]
  Nyckelord :Feministteologi; Evangelieboken; Bibeln; erfarenhet; kvinnor; befrielse; förtryck; Elisabeth Shüssler Fiorenza; Rosemary Radford Ruether; androcentrism; patriarkal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to make a feminist study of the Church of Sweden lectionary 2002. I have been interested in two specific subject areas. LÄS MER

 5. 5. Om du har tro och inte tvivlar : Läsning, exeges och livstolkning av Mark 11:20-25

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Monica Werner; [2022]
  Nyckelord :tro; tvivel; framgångsteologi; bönesvar; helande; pentekostal; Mark 11:20-25; bön;

  Sammanfattning : I Markus 11:23-24 finns ett uttalande från Jesus: Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. LÄS MER