Sökning: "Bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 3009 uppsatser innehållade ordet Bibliotek.

 1. 1. Skolbiblioteksarbete och BoI-utbildningen : Hur förberedda är skolbibliotekarier för sin yrkesroll?

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; BoI-utbildning; kompetens; kompetensutveckling; transferproblematik; professionsteori;

  Sammanfattning : This thesis examines school librarians’ experience regarding on how their education prepares them for the actual profession. The method used in this thesis is qualitative interviews with six school librarians. LÄS MER

 2. 2. Barrärer mot kunskapsdelning i en nätverksorganisation : Aktörers perspektiv på kunskapsdelning i en nätverksorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philip Andersson; [2023]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; information; kommunikation; kunskapsbarriärer; nätverksorganisation; organisationskultur; informationshantering.;

  Sammanfattning : This study focuses on Knowledge management and knowledge sharing. The purpose is to examine potential barriers for knowledge sharing in a specific organization. The barriers will be from the perspective of actors in a specific network. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på lärmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Parfält Kucera; Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; samspel; fria leken; lekmaterial;

  Sammanfattning : Inledning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat brister i flertalet lärmiljöer. Vi har noterat en avsaknad av inbjudande lärmiljöer där verksamheten har brustit när det kommer till att skapa en naturlig interaktion mellan lärmiljö och barns samspel. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER

 5. 5. Utvecklas eller gå under : Organisationers arbetsformer och informationshantering under Covid-19 samt organisationernas nyorientering i den nya normaliteten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa-Maria Berg Levinsson; Magnus Rönnberg; [2023]
  Nyckelord :Informationshantering; informationskultur; arbetsformer; hybridarbete; mötesformer; organisationer; Covid-19; information management;

  Sammanfattning : During 2020, pandemic Covid-19 hit organizations globally. Organizations changed to remote or hybrid work forms overnight. This prompted a fast development of information technology. Research during the pandemic shows expectations on new work forms to create a norm of flexible work forms. LÄS MER