Sökning: "Bibliotekariekompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Bibliotekariekompetens.

 1. 1. BIBLIOTERAPIN OCH PROFESSIONEN : Biblioterapins roll som professionsstärkande bibliotekariekompetens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joanna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Biblioterapi; Litteraturterapi; Bibliotek; Bibliotekarieprofessionen;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om biblioterapi som utbildning och kompetens skulle kunna fungera stärkande för bibliotekarieprofessionen. Detta undersöktes genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur definieras och tolkas begreppet och praktiken biblioterapi? I vilket läge befinner sig biblioterapi i Sverige idag? Hur skulle biblioterapi kunna vara en professionsstärkande bibliotekariekompetens? Studien är baserad på ett empiriskt underlag i form av fyra semistrukturerade intervjuer med utvalda personer som har aktuell koppling till biblioterapi i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kräver högläsning bibliotekariekompetens? : Möjligheter och hinder för samarbetemellan bibliotek och daglig verksamhet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Carleson; [2014]
  Nyckelord :dagliga verksamheter; intellektuella funktionsnedsättningar; högläsning; uppsökande verksamhet; litteraturförmedling; folkbibliotek; bibliotekarier; samarbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether there is anycollaboration between libraries and daily activity-centres inScania and how librarians and care staff use literature towardspersons with, for example, intellectual disabilities. Furthermorethe aim is to examine if there are any views on how cooperationbetween the organizations could be developed. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturell bibliotekariekompetens - En litteraturstudie och intervjuer med bibliotekarier och chefer vid Malmö stadsbibliotek.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Linda Wagenius; [2006]
  Nyckelord :Diversity and libraries; Bibliotek och mångfald; Mångkulturell bibliotekariekompetens; Multicultural librarian competence; Malmö stadsbibliotek; Librarian users with other ethnic background than swedish; Användare med annan etnisk bakgrund än svensk; Mångkulturell biblioteksverksamhet; Multicultural library activities; Diversity; Mångfald; Mångkulturell; Multicultural; Bilingual; Flerspråkig; Arabic library users; Arabiska biblioteksanvändare; Social konstruktion; Social construction; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The title of this Master´s thesis is Multicultural librarian competence - a literature study and interwievs with librarians and managers in Malmö Public Library. Every fifth Swede is born abroad or has at least one parent who are. The migration flows of today reach out longer, there are more efficent ways of communication and travel. LÄS MER

 4. 4. Biblioteks- och informationsvetenskapens överordnade identitet : ämnets betydelse för studentens yrkesinriktning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Karin Christensen; Johan Odén; [2004]
  Nyckelord :bibliotekariekompetens; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliotekarier; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Library and information science (LIS), being a research area characterized by theoretical discord and definition disarray, provides an interesting field of inquiry. Its content, boundaries, scope and superior identity are not clearly stated. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekariens yrkesidentitet : vad den består av och hur den formas

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anne Kappelin Rääf; Martina Lundgren; [2004]
  Nyckelord :bibliotekariekompetens; yrkesroller; folkbibliotek; bibliotekarier; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This master's thesis reports on our investigation of how the public librarian's professional identity is formed and what it is formed of. We have considered factors such as: education, competence and daily tasks. LÄS MER