Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap borås"

Visar resultat 1 - 5 av 1644 uppsatser innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap borås.

 1. 1. ”Ett kompakt litterärt mörker” : En kvalitativ innehållsanalys av det offentliga mottagandet av litteraturtypen feelbad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Stråle; [2022]
  Nyckelord :Feelbad; mottagande; litteraturbruk; litteratursociologi; biblioteks- och informationsvetenskap; dokumentinsamling;

  Sammanfattning : This study aims to look at the public reception of the literary form called feelbad. The empirical material is a selection of digital and printed documents and the method used is qualitative content analysis. Feelbad is a literary form which does not have a clear definition but is however used by both regular and professional readers. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotekets roller i samhället : En diskursanalytisk studie om folkbibliotekets roller förmedlade i dagstidningar och branschtidningar 2007–2022

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Broström; Sandra Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; folkbibliotek; roll; biblioteksdebatt; biblioteks- och informationsvetenskap; mediedebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the discourses that occur about the role of the public library in four journals. Two from the daily newspapers and two from trade magazines during the period between 2007 and 2022. LÄS MER

 3. 3. Läsfrämjande insatser för pojkar och flickor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabella Sundling; [2022]
  Nyckelord :Biblioteks- och informationsvetenskap; barn; ungdomar; läsning; läsintresse; skönlitteratur; meningsskapande och kön.;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to explore and gain insight into the research about efforts to promote literacy among children and adolescents and that are conducted by school and public libraries. And how studies about these literacy efforts take gender into account during research. LÄS MER

 4. 4. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER

 5. 5. Litteraturens betydelse : En intervjustudie av ett antal folkbibliotekariers förhållningssätt till biblioterapi i relation till sin yrkesroll och litteraturförmedling

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Gambring; [2018]
  Nyckelord :Biblioteks och informationsvetenskap; Biblioterapi; Litteraturförmedling; Folkbibliotek; Bibliotekarierollen; Kvalitativ forskningsmetod; Semistrukturerade intervjuer; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Abstract: This Master’s thesis investigates seven public librarians’ approach to bibliotherapy in relation to their experiences of key components in their role and in relation to literature promotion, as well as how they consider bibliotherapy within the context of Swedish public libraries. Research questions used were: Which competences and characteristics do the librarians experience as key components in their role related to literature promotion? How do the librarians consider traditional forms of literature promotion in relation to bibliotherapy? How do the librarians consider bibliotherapy in the context of Swedish public libraries? Interviews were carried out with seven public librarians, two of them working with bibliotherapy. LÄS MER