Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1795 uppsatser innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. ”Ett kompakt litterärt mörker” : En kvalitativ innehållsanalys av det offentliga mottagandet av litteraturtypen feelbad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Stråle; [2022]
  Nyckelord :Feelbad; mottagande; litteraturbruk; litteratursociologi; biblioteks- och informationsvetenskap; dokumentinsamling;

  Sammanfattning : This study aims to look at the public reception of the literary form called feelbad. The empirical material is a selection of digital and printed documents and the method used is qualitative content analysis. Feelbad is a literary form which does not have a clear definition but is however used by both regular and professional readers. LÄS MER

 2. 2. Hur Covid-19 blev en faktor till förändring : En kvalitativ intervjustudie om vilka förändringar som skett i rum och rumslighet på sjukhusbibliotek under pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Malin Nordin; [2022]
  Nyckelord :Library- and information science; Hospital Library; Covid-19; Change management; Henri Lefebvre; Biblioteks- och informationsvetenskap; Sjukhusbibliotek; Covid-19; Förändringsarbete; Henri Lefebvre;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine what changes have taken place in space and spatialisation at hospital libraries during Covid-19 and how the changes have been experienced by the librarians. The empirical material consists of five semi-structured interviews conducted during April 2022. LÄS MER

 3. 3. Biblioterapi: Läsning för att må bättre : En enkätstudie kring läsningens påverkan på människors välmående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alice Reynolds; Emma Wikmans; [2022]
  Nyckelord :biblioterapi; lästerapi; interaktiv biblioterapi; läsbiblioterapi; biblioteks- och informationsvetenskap; läsning; litteratur; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate whether reading or the discussion of reading literature can enhance the psychological well-being from a user-perspective. The essay used the theory of Hynes and Hynes-Berry´s (2012) two distinctions of bibliotherapy; interactive- and reading bibliotherapy, to investigate reading and the use of reading as an impact on mental health. LÄS MER

 4. 4. "Man kan inte bara komma och slå på en power point" : Om några skolbibliotekariers arbete med medie- och informationskunnighet i särskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Annika Dzedina; [2022]
  Nyckelord :intellectual disability; media- and information literacy; school library.; intellektuell funktionsnedsättning; medie- och informationskunnighet; skolbibliotek;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how school librarians work with media- and information literacy, MIL, with middle- and highschool pupils with intellectual disability, ID, in Sweden.  The Swedish government has decided that all Swedish citizens shall be digitally included, but there are people that are not. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekets roller i samhället : En diskursanalytisk studie om folkbibliotekets roller förmedlade i dagstidningar och branschtidningar 2007–2022

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Broström; Sandra Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; folkbibliotek; roll; biblioteksdebatt; biblioteks- och informationsvetenskap; mediedebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the discourses that occur about the role of the public library in four journals. Two from the daily newspapers and two from trade magazines during the period between 2007 and 2022. LÄS MER