Sökning: "Biblioteksbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Biblioteksbladet.

 1. 1. Nya tider för demokratiuppdraget? : Språket i Biblioteksbladet kring Nya Tider och Bokmässan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jihye Karin Brissman Wigren; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; Nya Tider; Bokmässan; yttrandefrihet; biblioteksuppdraget; folkbibliotek; biblioteksdebatt; Biblioteksbladet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the language used in Svenska biblioteksförbundet’s membership journal in regardto, first and foremost, the debate and controversy with the presence of right-wing journal Nya Tider at the Book-and Library Fair in Gothenburg 2016 and 2017. The examination shows that there is discord among librarians of how to interpret the mission of furthering democracy. LÄS MER

 2. 2. Vad är kvalitet? : Synen på skönlitteratur i Biblioteksbladet under två epoker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustaf Ljungström; [2021]
  Nyckelord :Kvalitet; skönlitteratur; folkbibliotek; kulturpolitik;

  Sammanfattning : This study deals with the question of quality in literature, more specifically what Swedish librarians are supposed to make of the concept. There seems to exist a tension in everyday work for librarians: on the one hand you are supposed to provide the kind of books people ask for, on the other, it is your job, explicitly stated in the Swedish Library Act (SFS 2013:801, §6), to ensure ”quality” and ”versatility” in the library’s  supply of books. LÄS MER

 3. 3. Det demokratiska biblioteket : en diskursanalys av demokratibegreppet i Biblioteksbladet 1996–2019

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Brobäck; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; demokrati; ideologi; diskursanalys; folkbiblioteksroller; Biblioteksbladet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how different perceptions of the public library’s democratic role are expressed in the library journal Biblioteksbladet during the years 1996–2019. The concept of democracy is understood as an ideological concept, used to legitimize an ideological stand. LÄS MER

 4. 4. Är särskolan och elever med funktionsvariationer med på dagordningen? : En innehållsanalys av Biblioteksbladet 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pernilla Rosén; [2020]
  Nyckelord :Särskolor; elever; funktionsvariationer; elever med funktionsvariationer; innehållsanalys; dagordningsteori; tidskrift; branschtidning; Biblioteksbladet; artiklar; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : 2010 beslutades det att den nya skollagen skulle inkludera en paragraf om alla elevers tillgång till skolbibliotek, oavsett om de går i ”grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola” (SFS 2010:800, 2 kap. 36 §). LÄS MER

 5. 5. "Det är en annan logik kopplad till att tillgängliggöra en e-bok" : En socioteknisk analys av diskussionen om folkbibliotekens tillgängliggörande av e-böcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Karlsteen; Therese Dunberg; [2020]
  Nyckelord :E-böcker; Digitalisering; Folkbibliotek; Sociotekniskt perspektiv;

  Sammanfattning : This thesis investigates the discussion within the Swedish library community about making e-books available through public libraries. With the digitization the public libraries encounter new technology, new organizations and new media formats. LÄS MER