Sökning: "Bibliotekstjuven"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bibliotekstjuven.

  1. 1. Rektorns ord : - en uppgift i praktisk kunskap

    L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola

    Författare :Olof Halldin; [2014]
    Nyckelord :Praktisk kunskap; Självreflektion; Skrivkramp; Kungliga biblioteket; Bibliotekarier; Militärtjänst; Lumpen; Hersby skola; Harry Järv; Bibliotekstjuven;

    Sammanfattning : Slutord Nå, Rektorns ord den gången i gymnasiet åstadkom att jag nästan tvångsmässigt ägnar mig åt ställningstaganden där jag väljer med baktanken att inte låta Rektorn få rätt när han menar att eftersom jag inte anpassar mig kommer jag att få ångra det i hela mitt liv. Han tycker jag var feg som smet från lektionerna. LÄS MER