Sökning: "Bid data"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Bid data.

 1. 1. Marginaler för morgondagen : En kvantitativ analys av flexibiliteten hos aggregerade laddande elbilar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Albin Karlén; Sebastian Genas; [2021]
  Nyckelord :Electric car charging; energy forecasting; balance markets; flexibility; smart charging; demand response; ancillary services; time series; Elbilsladdning; energiprognostisering; balansmarknader; flexibilitet; smart laddning; efterfrågeflexibilitet; stödtjänster; tidsserier;

  Sammanfattning : Elektrifieringen av bilflottan sker i rasande takt. Även andra samhällssektorers efterfrågan på el väntas öka drastiskt under kommande decennier, vilket i kombination med en växande andel intermittenta energikällor trappar upp påfrestningarna på elnätet och ställer krav på anpassningar. LÄS MER

 2. 2. Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Detter; Eric Bäckius; Viktor Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Budpremie; synergier; horisontella förvärv; vertikala förvärv; konglomerat; multipel-regressionsanalys; Europa; Acquisitions; bid premium; synergies; horizontal acquisitions; vertical acquisitions; conglomerate; multiple regression analysis; Europe.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur typen av förvärv, uppdelat i horisontellt, vertikalt och konglomerat, påverkar budpremiens storlek vid publika företagsförvärv. LÄS MER

 3. 3. Varför människan ansluter till en sekt: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Micaela Kallaris; Serap Terzioğlu; [2021]
  Nyckelord :Organizations; Sects; Destructive groupings; Leader; Power;

  Sammanfattning : Significant and influential sociologist Max Weber was one of the earliest scientists to conduct studies and establish a definition of a sect. The main characteristic of a sect is a religious and rebellious movement that defies the current and ruling societal norms and values. LÄS MER

 4. 4. Aktiesplittar & Avkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ester Eriksson; Emil Berg; Arvid Wedin; [2021]
  Nyckelord :Aktiesplit; abnormal avkastning; bid-ask bounce; annonseringsdag; genomförandedag. Stock split; abnormal return; announcement day; ex-date; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet. Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. LÄS MER

 5. 5. Market Microstructure Invariance, Bid-Ask Spreads and Impact Costs in the Swedish Stock Market : A Transaction Cost Analysis for Intraday Trading in Swedish Stocks

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jim Domeij; Oscar Krieg; [2021]
  Nyckelord :Market Microstructure Invariance; Bid-ask spread; Liquidity; Swedish stock market; Market impact;

  Sammanfattning : By studying high-frequency trading data for the Swedish stock market, as proxied by the OMXS30 index, we find that there exists an invariant relationship between transaction cost components and illiquidity. Specifically, we apply the notions of market microstructure and intraday trading invariance to confirm the existence of a proportional relationship between the relative bid-ask spread and an illiquidity measure comprised of observable financial market variables, such as trade volume, price and volatility. LÄS MER