Sökning: "Bid-rent teorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bid-rent teorin.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Hur förändrades bostadspriserna i Marieholm efter en utökad transportmöjlighet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emin Karaman; Kujtim Matarova; Ola Nilsson; [2020]
  Nyckelord :regression; tågstation; prispåverkande faktorer;

  Sammanfattning : En ökad transportkommunikation i form av tågstation har visat sig vara en prispåverkande faktor vid bostads- och fastighetsvärdering runt om i hela världen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur tillförseln av tågstationen i Marieholm påverkat bostadspriserna. LÄS MER

 3. 3. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 4. 4. Rapid transit and property values

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Lundin; [2014]
  Nyckelord :Rapid transit; bid rent curves; Tobin’s Q; Stockholm subway; Rapid transit; betalningsvilja; Tobin’s Q; Stockholms tunnelbana;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en fördjupning utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till Nacka kommun.Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida det uppstår förändringar i fastighetersvärde i nära och direkt anslutning till ny- eller utbyggd tunnelbana. LÄS MER