Sökning: "Bifallsbehov"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bifallsbehov.

 1. 1. ”JAG KÄNNER MIG ENSAM.” ANKNYTNINGENS BETYDELSE FÖR MÅENDE EFTER EN AVSLUTAD KÄRLEKSRELATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Falck Mikael; Gustafsson Therése; [2016]
  Nyckelord :Attachment; ASQ; HADS; Love; Ending of love relationsships; Anknytning; Kärlek; Kärleksrelationer; ASQ; HADS; Kärleksuppbrott; Avslutade kärleksrelationer; Mående; Depression; Ångest; Sakorientering; Relationsfixering; Distans; Tillit; Bifallsbehov; Kärleksnormer; Normer; Relationer; Kultur; Relationsnormer; Psykologi; Genus; Illouz; Bowlby;

  Sammanfattning : Forskning har visat på samband mellan mående och anknytningsstil efter avslutade kärleksrelationer. Personer som upplevt en avslutad kärleksrelation (N= 158) besvarade Hospital Anxiety and Depression Scale, Attachment Style Questionnaire samt bakgrundsfrågor om den avslutade relationen. LÄS MER

 2. 2. Dialektisk beteendeterapi (DBT) för ungdomar - En kvantitativ studie av psykiatrisk problematik, anknytningsdimensioner samt temperaments- och karaktärsfaktorer före och efter behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Lehn; Maria Sandström; [2014]
  Nyckelord :Dialektisk beteendeterapi; DBT; ungdomar; självskadebeteende; psykiatrisk problematik; anknytning; temperament; Dialectical behavior therapy; adolescents; deliberate self-harm; psychiatric problems; attachment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utvärdera dialektisk beteendeterapi för ungdomar, en behandling som initialt utvecklats för en äldre patientgrupp. Inledningsvis jämfördes patienternas (N = 33, ålder = 13-17) skattningar innan behandlingen, gällande psykiatrisk problematik, anknytningsdimensioner samt temperaments- och karaktärsfaktorer, mot normgrupper. LÄS MER

 3. 3. Anknytning och ätstört matbeteende : En undersökning kring samband mellan anknytning och ätstört matbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anders Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Ätstörning; Anknytning; Ätstört matbeteende; Kontinuum;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan anknytningsstil och ätstört matbeteende. Denna studie presenterar ätstört matbeteende som ett kontinuum där studien sträcker sig från en otvungen inställning till mat till en klinisk ätstörningsdiagnos. I mitten av kontinuet ligger mildare former av ätstört matbeteende. LÄS MER

 4. 4. Personlighet, anknytningsstilar och mottaglighet för andras emotioner hos personer med och utan Asperger diagnos

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; [2008]
  Nyckelord :personality; Asperger syndrome.; Emotions; attachment; character features; temperament features; Emotioner; anknytningsstil; personlighet; temperamentsdrag; karaktärsdrag; Asperger syndrom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att är att studera skillnader i mottaglighet för emotionell smitta, anknytningsstilar och personlighets drag så som temperament och karaktär är hos personer diagnosticerade med Asperger jämfört med personer som inte har någon diagnos. Ett annat syfte är att studera samband mellan emotionell smitta, anknytningsstilar samt personlighetsdrag såsom temperament och karaktär. LÄS MER