Sökning: "Big Five Personality Traits"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Big Five Personality Traits.

 1. 1. Vi äro musikanter: Relationen mellan musikalitet och personlighetsdragen öppenhet och neuroticism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Signe Jonsland; Anna Broman; [2024]
  Nyckelord :musikalitet; personlighet; femfaktormodellen; Big Five; Gold-MSI; neuroticism; öppenhet; musicality; personality; five-factor model; openness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan musikalitet och personlighetsdragen neuroticism och öppenhet. Hypoteserna för studien var (I) att hög öppenhet korrelerar med hög musikalitet och (II) att hög neuroticism korrelerar med högre värden på den musikaliska delskalan som rör emotioner. LÄS MER

 2. 2. Militärens vett och etikett: Sambandet mellan etik, moral och välvillighet i det svenska försvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Samantha Eriksson; Julia Wansland Frisk; [2024]
  Nyckelord :military ethics; personality; agreeableness; morality; militär etik; personlighet; välvillighet; moral; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research in military ethics has shown that military members demonstrate a more positive attitude towards unethical behavior in warzones, which can be attributed to their malevolent personality traits and moral foundations. This study investigated the relationship between military ethics, the personality trait agreeableness, and aspects of moral foundations. LÄS MER

 3. 3. Fotbollstränares personlighet : En jämförelse mellan kön, utbildningsnivå och tränaruppdrag utifrån femfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Kristin Oscarson; Sofia Brorsson; [2024]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med arbetet är att, utifrån femfaktorteorin, undersöka personligheten hos fotbollstränare i Stockholm. Vidare ska vi undersöka om det finns skillnader i personlighet mellan kvinnliga och manliga fotbollstränare. Ytterligare syfte är att undersöka samband mellan personlighet och utbildningsnivå samt tränaruppdrag. LÄS MER

 4. 4. Personlighetsegenskaper och personlighetstester i organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Lundskog Magnusson; Julia Lindberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :personality tests; personality traits; personnel selection; Big Five; recruitment; wrong recruitment; personnel psychology; employment settings; job performance; validity; reliability;

  Sammanfattning : Att anställa rätt är för organisationer vitalt. Att rekrytera fel person kan skada organisationers effektivitet och kultur samt leda till stora finansiella kostnader varför det är av intresse för organisationer att identifiera vilka personlighetsegenskaper kandidater besitter. LÄS MER

 5. 5. Leder du dina medarbetare på bästa sätt? : En kvantitativ undersökning av föredragen ledarskapsstil baserat på personlighet hos medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ludvig Friman; Wilma Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Preferred leadership; Leadership style; CPE-model; Personality traits; The Big Five.; Föredraget ledarskap; Ledarskapsstil; CPE-modellen; Personlighetsdrag; The Big Five.;

  Sammanfattning : Titel: Leder du dina medarbetare på bästa sätt? En kvantitativ undersökning av föredragen ledarskapsstil baserat på personlighet hos medarbetaren. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER