Sökning: "Big Five personality traits"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Big Five personality traits.

 1. 1. Earnings Management & the role of CEO Personality - Applying an algorithm to analyse whether conscientiousness affects real and accruals-based earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Evenson; Josefin Höijer; [2020-07-01]
  Nyckelord :CEO; real earnings management; accruals-based earnings management; conscientiousness; Big Five Personality traits;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? : Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Aleksandra Lindström; Manuela Tono; [2020]
  Nyckelord :Shinrin-Yoku; forest-bathing; motivation; motives; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination theory; SDT; nature; Shinrin-Yoku; skogsbad; motivation; Big five; Five Factor Model; stress; Self-determination teori; SDT; natur;

  Sammanfattning : Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. LÄS MER

 3. 3. Who's the Boss? A quantitative study about informal leadership in small groups

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jonathan Berglind; Erica Froste Myrin; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Influence; Gender; Big Five Personality Traits; Tokenism;

  Sammanfattning : Leadership is a huge area, with countless of schools and organizations trying their best to educate the leaders of tomorrow, but what is actually leadership? What happens in a group when no one is appointed leader? What is it that makes the group listen to some over others and who has the power over the agenda and the ability to influence people into following his or her lead? The purpose of this thesis was to analyze what effect gender and personality traits have on making people in a group listen to and follow someone's lead. The purpose was also to study how a majority and minority setting of gender constellations in the groups affect the results. LÄS MER

 4. 4. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER

 5. 5. Personlighet som prediktor för individuell arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Linn Kristiansson; Josefine Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Big Five; HEXACO; Dark Triad; personality; self-perceived individual work performance; Big Five; HEXACO; Dark Triad; personlighet; självupplevd individuell arbetsprestation;

  Sammanfattning : En utmaning för företag runtom hela världen är individuella arbetsprestationer, vilket har lett till omfattande forskning kring ämnet. Personlighet har visat sig vara en av de faktorer som har betydande roll för individuella arbetsprestationer. LÄS MER