Sökning: "Big Five personality traits"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Big Five personality traits.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Who am I? : The Neurobiology of the Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Yen Nhi Huynh; [2019]
  Nyckelord :personality; Big Five; neurobiology; outcomes;

  Sammanfattning : Personality is something that sets every human being apart, yet it is something that has been quite hard to pinpoint. Recently, neuroscientists have begun pinning down the neural correlates of personality traits – with focus on the Big Five, sparking a whole new subfield within personality research, known as personality neuroscience. LÄS MER

 3. 3. Sambanden mellan smartphoneberoende, psykisk ohälsa och personlighet : En kvantitativ studie om smartphoneberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Per Svensson; David Lundin; [2019]
  Nyckelord :Smartphone addiction; big five; personality; mental illness; Smartphoneberoende; big five; personlighet; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Smartphones har blivit en naturlig del av vår vardag och smarta applikationer ger oss ständigt nya möjligheter. Samtidigt som det finns många positiva sidor med tekniken är det av vikt att undersöka vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få på människor samt vad orsakerna bakom detta är. LÄS MER

 4. 4. Personlighetstypers betydelse för förhandlingens olika faser och strategier. : En studie baserad på Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kamila Crafoord; Malin Larsson; [2019]
  Nyckelord :“negotiation”; “negotiation-phases”; “initial-phase”; “pre-negotiation”; “bargaining-phase”; ” distributive”; “integrative”; “The Big Five”; “personality traits”; “individual differences”.;

  Sammanfattning : Title: An essay based on the “Big Five” theory. The purpose of this essay is to examine and analyze how different personality traits relate to different phases and strategies of negotiation. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan generell och specifik nyfikenhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Hedström; [2019]
  Nyckelord :curiosity; trait curiosity; state curiosity; personality traits; openness; nyfikenhet; nyfikenhet som egenskap; tillstånd av nyfikenhet; personlighetsdrag; öppenhet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte huruvida nyfikenhet som generell egenskap eller personlighetsdrag uttrycker sig i nyfiket beteende i specifika områden. Med nyfiket beteende i specifika områden menas i denna studie att man uppoffrar tid eller pengar för mer information om svaret eller utfallet i en specifik uppgift, utan att svaret eller utfallet har något annat direkt värde än som information. LÄS MER