Sökning: "Big five"

Visar resultat 1 - 5 av 793 uppsatser innehållade orden Big five.

 1. 1. The big picture in an agile world - A qualitative study on coordination in a large scale agile context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Rezaee; Elin Klasson; [2020-06-22]
  Nyckelord :Agile; Agile Release Trains; System Teams; Coordination; Relational coordination theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Att funka i ljud En intervjustudie om ljud- och e-bokstjänsternas påverkan på bokbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rasmus Klamas; [2020-06-09]
  Nyckelord :Book industry; Audiobook; Pierre Bourdieu; Publishing; Robert Escarpit; Hans Hertel;

  Sammanfattning : This thesis analyses publishers approach to the increasing domination of e- and audiobook distributors. Byinterviewing five publishers from various publishing houses two questions are examined: How is the literatureaffected by the fact that audio- and e-book services are almost as popular as bookstores and how does that affectthe power balance in the book industry? The result shows that all publishing houses are adapting to fit theaudiobook apps, either by editing their more commercial books to fit the format or by choosing literature that haspotential to be successful as audiobooks. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och urval - En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mirjam Blomkvist; Saga Örnberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is an analysis of SVT Nyheter Väst ́s news selection. Previous research shows that the media coverage in Sweden is becoming more concentrated to bigger cities. As a result, smaller municipalities and the countryside risk to suffer the consequences of insufficient information about their own community. LÄS MER

 4. 4. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 5. 5. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER