Sökning: "Bijan Yousefi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bijan Yousefi.

 1. 1. Penningtvätt och den brottsliga verksamheten : Konkreta omständigheter utan precision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett nytt Initiativ : En jämförande studie om en ny politisk rörelses interndemokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2018]
  Nyckelord :interndemokrati; oligarki;

  Sammanfattning : .... LÄS MER