Sökning: "Bild- och Textinteraktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bild- och Textinteraktion.

  1. 1. Jag vill ha snälla barn! sa Pappa Åberg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Viktor Mattsson; Elsa Ralfsson; [2015]
    Nyckelord :Barngestalt; Barnsyn; Bild- och Textinteraktion; Självet; Det kompetenta barnet;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnsynen gestaltas i de mest, enligt biblioteken i en mellanstor kommun i Södra Sverige, populära bilderböckerna år 2000 och 2014. Det är en kvalitativ studie och vi har tolkat empirin med teorin om det kompetenta barnet som perspektiv då det är en teori som utgör en viktig del i förskolans Läroplan (1998 rev 2010). LÄS MER