Sökning: "Bilda opinion"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Bilda opinion.

 1. 1. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 2. 2. Viljan att påverka : En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Niklas Gunnarsson Nording; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Niklas Gunnarsson Nording, Viljan att påverka: En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen-2019. Undersökningen går in på samspelet mellan tidningsaktörer och studentföreningar med ambitionen att synliggöra underliggande strukturer som var av betydelse för att bilda opinion. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. Vattenförbrukningen på Storsudret : en modellering av ett begränsat områdes vattenförbrukning och dess årsvariationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rebecka Söderberg; Linnea Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Water consumption. Water scarcity; Water balance; Climate change; Vattenförbrukning; Vattenbrist; Vattenbalans; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att skapa en förståelse kring vattenförbrukningen på Storsudret, som är beläget på Gotland, samt hur den varierar över året. Detta för att kunna planera för en framtida hållbar vattenförsörjning i ett område där vattenbrist periodvis hotar och klimatförändringar förväntas ge betydande konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Social Media Influencers : Vad tycker dagens kvinnor?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nima Kadivar; Lina Eek Branzell; [2018]
  Nyckelord :Social media influencer SMI ; Word of mouth WOM ; Instagram; Marketing; Social media; Social media influencer SMI ; Mun till mun WOM ; Instagram; Marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : I takt med den ökade betydelsen av symbolisk konsumtion har begreppet Social Media Influencers, SMI, grundats. SMI är ett samlingsbegrepp för de oberoende personer som genom sina sociala medier påverkar och inspirerar sina följare genom att vara en förebild inom mode, skönhet, livsstil, hälsa och inredning. LÄS MER