Sökning: "Bildanalysmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Bildanalysmetoder.

 1. 1. Evaluation of Methods for Image Analysis with the Purpose of Imitating Subjective Quality Assessment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felix Grönborg; Otto Ortega; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Husfoto AB där syftet var att undersöka potentialen i att använda maskininlärniningsalgoritmer för att utföra automatiska klassificeringar mellan godkända och icke-godkända bilder enligt en subjektivt framställd kvalitetsstandard. Både metoder som använder maskininlärning, samt mer traditionella bildanalysmetoder användes, testades och jämfördes inom kvalitetsmåtten precision, känslighet, träffsäkerhet och balanserad träffsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av metoder för bildanalys i syfte att efterlikna subjektiv kvalitetsbedömning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Felix Grönborg; Otto Ortega; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Husfoto AB där syftet var att undersöka potentialen i att använda maskininlärniningsalgoritmer för att utföra automatiska klassificeringar mellan godkända och icke-godkända bilder enligt en subjektivt framställd kvalitetsstandard. Både metoder som använder maskininlärning, samt mer traditionella bildanalysmetoder användes, testades och jämfördes inom kvalitetsmåtten precision, känslighet, träffsäkerhet och balanserad träffsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Image Analysis Methods For Additive Manufacturing Applications

  Master-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

  Författare :Jayanth Ramakrishna Yogendra; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Image Analysis; ImageJ; MIPAR; Superalloys;

  Sammanfattning : There is an upsurge of research interest on Ni-based superalloys additively manufactured (AM) in aerospace sectors. However, achieving the accuracy and quality of the AM part is a challenging task because it is a process of adding material layer by layer with different process parameters. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av lämpliga sensorer till ett övervakningssystem för farliga zoner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Samir Aoun; Fredrik Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras undersökningar av olika tekniker för att identifiera personer i ett förbestämt område. RCWL-0516 radarmodul och kameraövervakning var metoder som undersöktes och testades. Distansmätningstest gjordes på RCWL-0516, genom olika material och med känslighetsmanipulering av modulen. LÄS MER

 5. 5. Matfoto : Tillämpning av semiotik, visuell social semiotik och estetiska begrep

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Paula Carlzon; Sanna Olsson; [2013]
  Nyckelord ::esthetics; chef; color; image analysis; plating;

  Sammanfattning : När en kock komponerar en maträtt som skall fotograferas kommer han behöva göra en medveten estetisk bedömning innan maträtten tillagas, för att sedan analysera och förstå hur betraktaren uppfattar matfotografi. I denna litteraturstudie är syftet att undersöka hur estetiska begrepp och bildanalysmetoder tillämpas inom matfotografi. LÄS MER