Sökning: "Bildelicitering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Bildelicitering.

 1. 1. Teckningsmanér : En kvalitativ undersökning av olika sätt att teckna på, med ett perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Fjellman Dovsten; [2019]
  Nyckelord :Manér; görande; stil; temperament; genre; design för lärande; appropriering;

  Sammanfattning : Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av olika influenser. LÄS MER

 2. 2. Manlig smyckning : En studie av hur ungdomar i dag talar om manlighet i förhållande till kläder, accessoarer och smink

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Susannah Norman; [2018]
  Nyckelord :Manlighet; Smyckning; Fåfänga; Självkänsla; Normer; Subkulturer;

  Sammanfattning : Världen är i ständig förändring och den snabba tillgången till andra kulturer via internet gör att idéer och tankar som tidigare skulle tagit år att utveckla i dag går på dagar eller timmar. I den här undersökningen ställs frågan om detta även gäller grundläggande normer kring manlighet och attribut i form av kläder, accessoarer och frisyrer. LÄS MER

 3. 3. ”För att fiskar brukar ju ha en mun” : En studie med elever om deras syn på skapande inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :bildskapande i skolan; elevbilder; bildelicitering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie ligger fokus på vad intervjuade elever berättar om sitt bildskapande. 35 elever, 9 år gamla, från en grundskola i Uppsala kommun har medverkat. På skolan har tre bildlektioner ägt rum. LÄS MER

 4. 4. Bra eller mindre bra : Elevers uppfattningar om bilder och konst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Denise Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :Konst; Bildelicitering; Elever; Skola;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av bildämnets centrala innehåll där det tydligt framgår att eleverna ska få tillfälle till att “läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap” så är denna undersökning baserad på elevers egna kommentarer kring bilder och annan samtida konst.[1]   Denna undersökning har som avsikt att diskutera konst ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING" : Estetiska resonemang och diskussioner vid bildsamtal

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jakob Anckarsvärd; [2015]
  Nyckelord :Estetik; antiestetik; bildämnet; konsthistoria; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING” Estetiska resonemangoch diskussioner vid bildsamtal, strävar efter att närmare beskriva och analysera hurskolelever i årskurs 6 resonerar och uttrycker sig då de tolkar och diskuterar konst. Dettaför att fördjupa bildpedagogens förståelse för den teoretiska delen av sitt uppdrag: att läraelever om bilder, analys och konsthistoria. LÄS MER