Sökning: "Bilderböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet Bilderböcker.

 1. 1. Modig och rädd : En multimodal analys av bilderböcker utifrån maskulint och feminint

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Bogmer; Priscilla Edin; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Feminint; Förskola; Maskulint; Multimodal analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur maskulint och feminint gestaltas i bilderböcker som förekom på en förskola. Tidigare forskning belyste att maskulina karaktärer kan gestaltas som modiga, aktiva och problemlösare (Filipović, 2018; Sciurba, 2017) medan feminina karaktärer gestaltas som omhändertagande och passiva (Adams et al. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter att identifiera sig i förskolansboksamling : Text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer medförskolepedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Michelle Holmdal; Rebecca Holmdal; [2021]
  Nyckelord :barns självidentifikation; bok ur val; etnisk representation; förskola; normkritik; normer; positiv och negativ representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur barnböcker skriver fram etnicitet och hur pedagoger väljer barnböcker till förskolans barngrupper. Frågeställningarna i studien är: Hur framställs och representeras etniciteter i ofta lånade barnböcker? Hur beskriver förskolepedagoger bokens betydelse i förskola? Och hur väljs och formas förskolans bokutbud? Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Representation av huvudkaraktärer med mörk hudfärg i bilderböcker : Studie av ett biblioteks utbud av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Hansson; [2021]
  Nyckelord :Representation; bilderböcker; bibliotek; normkritiskt perspektiv; postkolonial teori.;

  Sammanfattning : Det är vanligt förekommande att förskolor lånar bilderböcker från bibliotek. Jag vill därför i denna studie analysera ett biblioteks utbud av bilderböcker som har huvudkaraktär med mörk  hudfärg. Syftet är att ifrågasätta och belysa om det finns en vithetsnorm i bibliotekets utbud  av bilderböcker. LÄS MER

 4. 4. Relationer mellan barn och vuxna i bilderböcker : En analys av tio bilderböcker utgivna 2018-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Rapp; Agnes Nordmark; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; relation barn vuxna; diskurs; subjekt; subjektivitet; makt; Foucault; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad är det egentligen det står? : En granskning av hur kön skrivs i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Simone Bergfalk; [2021]
  Nyckelord :Kön; Normer; Bilderböcker; Kritisk diskursanalys; Socialkonstruktivism; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en allmän uppfattning att det gör våra barn gott att vi läser för dem. Att läsa bygger ett brett ordförråd och skapar en möjlighet att för barnet att lära sig saker om världen och samhället. Det ordas dock inte så mycket om vilken värld och vilket samhälle barnet får lära sig om i bilderböcker. LÄS MER